چیپس نمکی 60 گ چی توز چیپس نمکی 60 گ چی توز

چیپس نمکی 60 گ چی توز چیپس نمکی 60 گ چی توز

2%
قیمت: 5,000 تومان

قیمت برای شما: 4,900 تومان

ناموجود

تعداد
هیچ اطلاعاتی وجود ندارد

ارتباط با پشتیبانی کالایار همه روزه از ساعت 8:30 تا 21

شماره پشتیبانی34745701call center